Reklamka.cz

Naše spolupráce na projektech SVÍTÁNÍ

REFERENCE ZÁKAZNÍKA

Spolupráce s BATH Reklamkou byla od začátku příjemná a splňovala všechny naše požadavky a představy. Byly jsme velmi spokojené s odborností, způsobem komunikace i s profesionálním přístupem.

Jana Nermuťová, fundraiser

Zázemí školy se v průběhu jejího fungování několikrát obměňovalo. V okamžiku, kdy se naskytla možnost s posádkou (po více než třiceti letech) zakotvit v přístavu s obrovským potenciálem – škola se rozhodla naplno příležitost využít.

Vizí SVÍTÁNÍ je i nadále poskytování kvalitního vzdělání dětem s hendikepem. Spolu s tím je cílem vytvořit jedinečný prostor (pevný opěrný bod pro děti i jejich rodiny), kde mohou děti společně tvořit, zažívat úspěchy, navazovat nová přátelství, rozvíjet se a jít cestou naplněného života s dosažením nejvyššího možného potenciálu.

Díky neskutečné energii a také tomu, že se škola rozhodla stát bezpečným přístavem s vlastními prostory, které jí umožní realizovat a rozšiřovat svoje stávající služby, vznikla naše spolupráce. V rámci součinnosti jsme tak mohli SVÍTÁNÍ pomoci s kampaní podporující sbírku na dostavbu budovy rekonstruované školy a potřebné vybavení.

zig_zag-1.jpg

Grafické zpracování vizuálu

Pro dobročinný projekt Spolu na palubě jsme tvořili speciální web https://spolunapalube.cz, který je propojen s transparentním účtem, kde je speciálně naprogramovaná část, aby lodička plula k cíli dle toho, jak na účtě přibývají peníze. Na základě bezproblémové spolupráce jsme byli následně osloveni paní ředitelkou na předělání hlavního webu www.svitani.cz

Základní stavební kámen kampaně podporující sbírku na dostavbu a dovybavení nových prostor byl položen. Jelikož na kvalitních základech se již dá stavět, naše další kroky vedly ke grafické přípravě, která je zásadním prvkem pro následné rozšíření povědomí o projektu.

zig_zag-2.jpg

CLV a billboardy

Další komunikační kanál, který dokáže oslovit kolemjdoucí, ale i projíždějící řidiče. V rámci reklamních ploch jsme v daném případě využili skutečnosti, že vlastníme rozsáhlou síť osvětlených reklamních panelů, tzv. citylight vitrín a billboardů. Reklamy jsme tedy rozmístili na třinácti vybraných místech v Pardubicích tak, aby se informace o projektu dostaly mezi širokou veřejnost.

zig_zag-3.jpg

S přesností na milimetr

Vytištěné a předpřipravené pláty pro reklamu na MHD bylo potřeba nalepit dle předem schválených náhledů. S touto fází realizace si hravě poradili naši technici, kteří aplikovali polep s přesností na milimetr. Reklama „v pohybu“ tak mohla započít svou cestu pardubickými ulicemi.

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici vlastní tiskové stroje – naši klienti mohou v oblasti reklamních služeb počítat s tím, že jim vždy poskytneme komplexní služby, které v kombinaci s přímým komunikačním kanálem šetří nejen čas, ale také energii a finance…

 

Pakliže chcete, aby se o vás a vašich projektech lidé dozvěděli, je žádoucí BÝT VIDĚT.

reference-svitani-8
reference-svitani-7
reference-svitani-2
reference-svitani-4
reference-svitani-3
reference-svitani-5
reference-svitani-6
reference-svitani

Celý projekt s jedním dodavatelem?

Kontaktujte našeho reklamního poradce

Zdeněk Ceral

reklamní poradce

Zdeněk Ceral